Οξ

There is something inside me and i know it's good.

Occupied northern Cyprus. Greek orthodox priest pictured above who is probably dead. Not just a pretty place. Reminding tumvlr that doesn’t give a fuck

Καρτερούμεν μέραν νύχταν
να φυσήσει ένας αέρας
στουν τον τόπον πο `ν καμένος
τζι’ εν θωρεί ποτέ δροσιάν